Validering av ny trombocytbaserad diagnostik av tidig cancer

Diarienummer 2014-03458
Koordinator NEOPROTEOMICS AB - NEOPROTEOMICS AB CancerCenter Karolinska, Z5:02
Bidrag från Vinnova 4 865 982 kronor
Projektets löptid december 2014 - mars 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång För planering- Innovationer för framtidens hälsa 2014 ansökningsomgång 1

Syfte och mål

Projektets mål var att validera biomarkörer från trombocyter att användas för framtagande av diagnostiska produkter för tidig detektion av aggressiva cancrar. Vid projektets slut hade biomarkörpanel för ovarialcancer tagits fram och utveckling av multimarkör ELISA kommit halvvägs. Kvarstår att säkra 2 biomarkörer. Biomarkörpanel för användning för tidig detektion av kolorektalcancer är framtagen och initial validering klar. Nästa steg nu är slutlig konfirmatorisk validering och start av produktutveckling.

Resultat och förväntade effekter

Resultat av arbetet är att en god grund för att få fram diagnostiska produkter för tidig detektion av cancer har visats. Detta ger att bolaget nu kan gå vidare med slututveckling av produkter. Publikationer har även tagits fram som visar på funktionen av biomarkörer ur trombocyter för diagnos av ovarial- och kolorektalcancer.

Upplägg och genomförande

Projektet drevs som traditionell biomarkörutveckling baserat på: proteomikanalys via 2D och 2D-DIGE följt av MS identifiering och sedan överföring till antikroppsbaserad assay. Antikroppsbaserade assay var baserad på först western blot (wb) analys, sedan multiplex metodik och sist kvalitetssäkrat via en kombinerad wb-multiplex, DigiWest, teknologi. Utveckling av den slutgiltiga ELISA produkten utfördes på antikroppspar utvalda baserat på DigiWest resultaten. Kravspecifikation samt kliniska prover tillhandahölls av sjukhusen som var partners i projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.