Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Validering av ny modell och terapi för Alzheimers sjukdom

Diarienummer
Koordinator Alzinova AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utvärdera hur selektionen av nya, oligomerspecifika, läkemedel mot Alzheimers sjukdom kan förbättras. Antikroppen ALZ-201, med 100%-ig specificitet för oligomert amyloid-beta, undersöktes i en transgen musmodell av sjukdomen och i en ny modell baserad på hur hjärnextrakt från patienter påverkar zebrafiskar. Projektet kunde styrka den nya modellens användbarhet samtidigt som resultaten tyder på att musmodellen ej är särskilt användbar för detta specifika ändamål.

Resultat och förväntade effekter

Effekterna av behandlingen av musmodellen var som väntat små. En särskilt intressant effekt observerades på ett synapsprotein som har utpekats som central för oligomer-toxicitet i andra sammanhang. Zebrafiskmodellen kunde sedan styrka att den form av amyloid-beta som neutraliseras av ALZ-201 finns i patienter men inte friska. Sammantaget har projektet levererat insikter i hur svårigheter förknippade med utvärderingen av läkemedel mot Alzheimers sjukdom kan överkommas.

Upplägg och genomförande

I detta projekt bidrog parterna med sina respektive produkter och know-how för att adressera en specifik frågeställning: Hur kan den potentiella effekten av ett nytt oligomerspecifikt läkemedel mot Alzheimers utvärderas på bästa sätt? Alzinova bidrog med verktyget, antikroppen ALZ-201, och Göteborgs universitet med en ny modell baserad på patientmaterial. Projektet kunde i slutändan visa att modeller som baseras på patientmaterial är att föredra framför existerande transgena musmodeller.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 maj 2017

Diarienummer 2017-01370

Statistik för sidan