Validation of business opportunities for a novel technology in pharmaceutical drug and vaccine discovery.

Diarienummer 2015-04897
Koordinator Stockholms universitet holding AB
Bidrag från Vinnova 1 998 982 kronor
Projektets löptid januari 2016 - mars 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINN-Verifiering 2015 - höst

Syfte och mål

Vi har utvecklat en ny teknik, Salipro®, som erbjuder unika egenskaper för att identifiera och förstå nya läkemedelsmål. Salipro® gör dessa läkemedelsmål enkelt tillgängliga för utveckling av nya läkemedel, terapeutiska antikroppar och vacciner. Syftet med projektet är att verifiera Salipro® teknologin mot utvalda nyckelkunder, samt att utveckla en lönsam affärsmodell och säkra den framtida finansieringen

Resultat och förväntade effekter

Det övergripande syftet med projektet är att skapa ett unikt värdeerbjudande mot läkemedelsindustrin som sänker utvecklingskostnader och samtidigt möjliggör framställning av nya terapeutiska produkter. I slutet av projektet har vi för avsikt att etablera en tydlig plan för framtida intäktsflöden, validera olika marknadssegment och ange en plan för företagets expansion.

Upplägg och genomförande

Under projektets gång kommer vi identifiera och kontakta ett flertal nyckelkunder från olika marknadssegment, utvärdera respektive marknadspotential, utföra tekniska kontrollstudier och bestämma den lämpligaste affärsmodellen för företagets fortsatta tillväxt.

Externa länkar

The company website

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.