Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Väglagsinformation

Diarienummer
Koordinator Trafikverket
Bidrag från Vinnova 288 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - oktober 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien var att utforma en införandeplan för Verklighetslabb Digital Vinterväglagsinformation. Målet är att skapa förutsättningar som krävs för att stimulera och utvärdera innovativa lösningar som ökar produktiviteten inom vinterväghållningen på svenska vägar. Införandeplanen innehåller ett förslag på hur en verklighetslabb för digital vinterväglagsinformation ska utformas.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har resulterat i en införandeplan för Verklighetslabb Digital Vinterväglagsinformation som kommer att stimulera innovation inom teknikområdet genom att: - Skapa förutsättningar för olika aktörer för att testa, utvärdera och vidareutveckla sina tekniker. - Ge olika användargrupper möjligheten att testa och utvärdera effekten av tekniken som t.ex. ökad produktivitet, ökad trafiksäkerhets, mindre negativa miljöeffekter och bättre trafikledningsinformation. - Ge möjlighet till att testa och utvärdera olika affärsmodeller.

Upplägg och genomförande

Införandeplanen beskriver aktiviteter, organisation, budget, tidplan och deltagande aktörer. Aktörer från industrien som kommer delta i verklighetslabbet är entreprenörer, prognosleverantörer, teknikkonsulter, leverantör av fordonsdata, akademier. Fyra geografiska områden väls som testarenor. För att genomföra verklighetslabbet Digital Vinterväglagsinformation kommer Trafikverket behöva upphandla leverantör av friktionsdata. Någon form av innovationsupphandling kan bli aktuell beroende på projektets karaktär.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05016

Statistik för sidan