Vägen mot en global marknad för aiFi Stackable Speakers

Diarienummer 2015-03958
Koordinator SOUND DIMENSION AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte: Skapa förutsättningar för att så snabbt som möjligt nå ut till den internationella marknaden för aiFi. Fokus är att hitta nya sätt att arbeta med egna kanaler, återförsäljare samt distributörer. Mål: Nå ut på den internationella marknaden med aiFi. Uppfyllelse: Förutsättningarna är väl på plats för att introducera aiFi på den internationella marknaden.

Resultat och förväntade effekter

Effekt: Verifiera tre olika metoder för att nå ut på marknaden. Resultat: Få underlag för att välja strategi i vårt marknadsarbete. Utfall Effekt: Otraditionella åF såsom Distributörer och Sociala medier Utfall Resultat: Finns ett starkt underlag för att arbeta vidare med marknadsintroduktionen.

Upplägg och genomförande

Då produktionen är något försenad har vi inte haft möjlighet att testa shop-in-shop-konceptet eller pop-up-stores i fysiska butiker. Vi har dock med gott resultat använt oss av preorders och rabattkoder, där försäljningen har skett via egen webshop.

Externa länkar

Website aiFi

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.