UV-curing PU lack system för restaurering av golv-Market study

Diarienummer 2014-06044
Koordinator UvElite Ab
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - april 2015
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Som ett resultat av projektet nådde vi vårt mål att identifiera marknadspotentialen och har fått en djupare förståelse för marknadens krav och behovet av ytterligare produktutveckling. Nya affärsmöjligheter identifierades vilka pekar på en större marknadspotential för UVElites system i framtiden.

Resultat och förväntade effekter

Vår marknadsundersökning inte bara bekräftade efterfrågan av UVElites UV-härdande system, utan öppnade också för nya affärsmöjligheter, vilket skulle kunna öka vår omsättning till 270 MSEK om 3-5 år. Dessutom avser vi anställda en labbingenjör för vidareutveckling av vår innovation. Om vi lyckas med utvecklingen av det nya UV-härdande systemet kommer vi att anställda en säljare för Nordamerika inom ett år.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes enligt planen. Genom ett nära samarbete med konsulter i USA, lyckades vi genomföra projektplanen mer intensivt, vilket möjliggjorde att slutföra vår analys ungefär en månad tidigare än vad vi förväntat oss. Följande steg togs: - Genomförande av intervjuer och undersökning med marknadsaktörer och potentiella användare. - Utförande av fältprojekt parallellt med labbtester för befintliga och nya applikationer. - Planering av akademisk forskning och utveckling samt litteraturgenomgång.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.