Utvekling av projektet PowerKite för ansökan till H2020-LCE2-2015

Diarienummer 2015-00600
Koordinator Minesto AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid februari 2015 - maj 2015
Status Avslutat