Utveckling och bearbetning av biprodukter från jordbruk till multimateriella förpackningskompositer

Diarienummer
Koordinator Karlstads universitet - Avdelningen för kemiteknik
Bidrag från Vinnova 1 945 961 kronor
Projektets löptid januari 2012 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Förpackningsmaterial baserade på förnyelsebara råvaror och i synnerhet biprodukter från livsmedelsindustrin, är i allmänhet känsliga för attacker från mikroorganismer. För att överkomma detta problem utvecklades tekniker för att designa ZnO-kristaller genom tillväxt där de antibakteriella egenskaperna maximerades. ZnO-kristallerna inkorporerades i en dispersion som användes för att belägga förpackningsmaterialet och minskade känsligheten för bakterieangrepp.

Resultat och förväntade effekter

ZnO-kristallernas tillväxt gick att styra och resultaten visade på en ökad antimikrobiell effekt hos de polära ytorna. Vid tester med ZnO belagda trågytor har ingen bakteriell tillväxt påvisats. Tråg som tillverkades av biprodukter visade tillräckliga mekaniska egenskaper. Dock visade utvärderingen från ett grönsaksföretag att trågen inte gick att använda till grönsaksförpackningar. Ytbeläggningen hade inte tillräcklig lukt och fuktbarriär för att användas till våta produkter. Fortsatt forskning kommer att ske på tillväxten av ZnO-kristallerna till andra applikationer.

Upplägg och genomförande

Tillverkningen av förpackningstråg och urval av biprodukter genomfördes enligt planeringen. Tillväxtmetoden för ZnO-kristaller gick inte att skala upp till tillräcklig mängd för förpackningsapplikationer. Det nationella samarbetet har följt planen. Det bilaterala samarbetet fördröjdes initialt pga försenat avtal med den polska finansiären.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.