Utveckling av välsmakande sportnutritionsprodukt baserad på lyserade Svenska blåmusslor

Diarienummer 2016-02436
Koordinator EICORN AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Klimatsmart protein
Ansökningsomgång Klimatsmart protein - 2016

Syfte och mål

Syfte och mål för projektet var att kartlägga lukt- och smakämnen i lyserat musselsubstrat för att kunna utveckla världens första välsmakande sportnutritionsprodukt baserad på Svenska blåmusslor. Projektet lyckades mycket väl med karaktärisering av lukt- och smakämnen, samt med att framställa en god ätbar prototyp med 27% proteinhalt, som knep en delad fjärdeplats i Vinnovas smaktävling.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i en protein bar baserad på svenska blåmusslor som presenterades i tre olika smaker. Tester på tilltänkta målgrupper har haft mycket gott utfall, det förefaller finnas god marknadspotential för denna produkt. Förväntad effekt av detta är att kommersiellt intresse från externa parter uppstår och att vi därmed kan mobilisera ytterligare nödvändiga resurser för att gå från prototyp till färdig produkt.

Upplägg och genomförande

Projektet hade som bas att kartlägga lukt- och smakämnen i lyserat musselmjöl och substrat, så väl sensoriskt som molekylärt, för att med detta som underlag kunna utveckla ett recept där attraktiva smaker ´maskerar´ mindre önskvärde smaker. Detta visade sig vara ett mycket bra upplägg där även smakutveckling i råvaran över tid var en viktig faktor.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.