Utveckling av syntesprocess för högren kiselnitrid

Diarienummer
Koordinator VESTA SI EUROPE AB
Bidrag från Vinnova 470 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att demonstrera en kommersiellt gångbar process för produktion av kiselnitridpulver med hög renhet. Kiselnitrid är ett viktigt keramiskt material för tillverkning av höghållfasta och temperaturbeständiga mekaniska komponenter. Processen kommer att möjliggöra spridning av avancerade material och bidra till energieffektivisering och ökad användning av grön energi. Målet har uppfylltsvilket visas genom att en testproduktion genomförts i industriell skala varvid produkten visat sig till mycket hög grad uppfylla kvalitetskriterierna.

Resultat och förväntade effekter

Hög renhet kan möjliggöra nya tillämpningar för kiselnitrid vilket kommer att vara flera branscher till gagn genom energieffektivisering, produktivitetsökningar och minskade underhållskostnader. Den förbättring av mekaniska egenskaper som ges av högren kiselnitrid kommer att bredda möjligheterna till utformning av kritiska förslitningsdelar inom branscher som oljeindustri och fordonstillverkning. Genom att projektet demonstrerat att kostnadseffektiv tillverkning är möjlig har ett viktigt steg tagits mot att realisera dessa möjligheter till industriellt gångbara kostnader.

Upplägg och genomförande

En detaljerad experimentell studie genomfördes för att identifiera potentiella kostnadsbesparingar i tillverkningsprocessen och för att hitta de parametrar som behövs för att realisera en stabil och reproducerar process för att tillverka högrent kiselnitridpulver. Tillsammans med strategiska partners utfördes arbete för att studera egenskaperna hos kiselnitridpulvret och hos sintrade detaljer tillverkade med högrent kiselnitridpulver från Vesta som råmaterial. Arbetssättet har visat sig vara framgångsrikt och resulterat i stort engagemang.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-00284

Statistik för sidan