Utveckling av skalbar modell och tekniskt plattform för Invitationsdepartementets ambassadörer

Diarienummer 2015-06347
Koordinator INVITATIONSDEPARTEMENTET
Bidrag från Vinnova 380 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Invitationsdepartementet är en middagsförmedling mellan nya och etablerade svenskar. Initiativet drivs av så kallade middagsambassadörer, den ideella länken som får det här hemlagade måltidsmötet att uppstå. Syftet var att framta en teknisk plattform och en skalbar arbetsmodell för att underlätta ambassadörernas arbete att skapa ett mer inkluderande samhälle. Vårt mål för 2016 är 5000 middagar. I september hade 775 middagar bokats genom systemet, och nästan 4000 middagsätare har möts.

Resultat och förväntade effekter

Invitationsdepartementet har idag ett digitalt system tillgängligt för alla som väljer att bli ideellt engagerad middagsambassadörer. Den teknisk plattformen används av 18 av 44 aktiva ambassadörer. Då projektet startade hade Invitationsdepartementet 25 ambassadörer i Sverige, ett antal som under projektets gång ökat med 44%. Invitationsdepartementet kommer fortsätta att drivas ideellt på en nationell skala och arbete pågår med vidare förenkling och användarvänlighet av det digitala verktyget.

Upplägg och genomförande

Projektets tekniska del innefattade en förstudie av hur middagsbokningar sker, utvecklingsarbete samt ombyggnad och integrering av systemet i organisationens hemsida. Lärdomar samlades om olika tillvägagångssätt för ambassadörskapet samt paralleller drogs till andra ideella initiativ med liknande problematik. De framtagna alternativens för- och nackdelar diskuterades gemensamt med ambassadörerna och landade i ett fortsatt ideellt baserat upplägg för nationell skalbarhet.

Externa länkar

Projektets omgjorda och integrerade hemsida. Bokningssystemet framtaget genom projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.