Utveckling av sensorteknik för ny klinisk metod för kontinuerlig mätning av hjärtminutvolym under kirurgi

Diarienummer 2016-02328
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för elektro- och systemteknik
Bidrag från Vinnova 1 961 776 kronor
Projektets löptid september 2016 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Medtech4health: Medicintekniska innovationer
Ansökningsomgång Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg Medtech4Health - 2016 vår

Syfte och mål

Årligen utförs i världen 230 million operationer. I Europa drabbas 18 % av patienterna av komplikationer. Eftersom operation och anestesi är vanligt är det viktigt att förebygga komplikationer i samband med operation. Genom att mäta hur hjärta och lungor fungerar under operationen kan en cirkulationsförsämring upptäckas och behandlas. Tyvärr görs inte alltid detta, eftersom existerande metoder är dyra och komplicerade. I projektet utvecklar vi ett sensorchip för gas- och flödes-mätning i utandningsluft, samt en ny klinisk metod för mätning av hjärtminutvolym under kirurgi.

Förväntade effekter och resultat

Med grund i ett existerande samarbete mellan KTH-MST och ANOPIVA-kliniken vid KS vill vi nu utveckla sensorn och metoden till ett läge där investeringsbeslut kan tas.

Planerat upplägg och genomförande

1) Utvärdering av den kapnodynamiska metoden i jämförelse med existerande metoder. 2) En prototyp av ett sensorchip för gas- och flödesmätning i utandningsluft under kirurgi samt en plan för kapsling och montering 3) Utvärdering av sensorprototypen i djurförsök.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.