Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av sensorteknik för ny klinisk metod för kontinuerlig mätning av hjärtminutvolym under kirurgi

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för elektro- och systemteknik
Bidrag från Vinnova 1 961 776 kronor
Projektets löptid september 2016 - maj 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har utvärderat den kapnodynamiska metoden i jämförelse med existerande metoder och tagit fram en prototyp av ett sensorchip för CO2 mätning i utandningsluft under kirurgi.

Resultat och förväntade effekter

Den kapnodynamiska metoden visar god överensstämmelse med referensmetod för absolutvärden och detektering av förändringar i hjärtminutvolym på patienter som genomgår högriskkirurgi. Sensorn har uppvisat detektering av CO2 koncentrationer ner till 0.5% med tidsupplösning på 27 ms.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av tre arbetspaket: WP1: ” Specifikation, kommunikation och affärsplan”, WP2: ” Integrerad kombinerad gas- och flödessensor”, och WP3: ” Klinisk utvärdering av den kapnodynamiska metoden”. WP1 genomfördes med gemensamma brainstorming möte, WP2 med prototyptillverkning i KTHs renrum och utvärdering i KTHs analyslabb och WP3 genom kliniska studier på Karolinska Universitetssjukhuset. Detta arbetssätt fungerade bra.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02328

Statistik för sidan