Utveckling av prediktiva biomarkörer för MTH1 inhibitorer

Diarienummer 2015-04755
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - november 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet för folksjukdomar (SWElife) - hösten 2015

Syfte och mål

Målet med denna studie har varit att identifiera möjliga biomarkörer för en ny typ av anticancer behandling, MTH1 hämning, för att öka chanserna att lyckas med att utveckla ett säkert och effektivt nytt läkemedel. Vi har identifierat potentiella biomarkörer i prekliniska modeller, utvecklat metoder för att analysera dessa biomarkörer och påbörjat konfirmeringen av biomarkörerna i kliniskt material från cancerpatienter under behandling med MTH1 hämmaren.

Resultat och förväntade effekter

Vi har validerat 8-oxodG som en biomarkör för MTH1 hämmare i prekliniska modeller och påbörjat konfirmeringen i kliniskt material från pågående fas 1 studie, MASTIFF. Hematologiska cancrar svarar bäst på behandlingen. När respons/non-respons-data i cancer korreleras med genetisk information är det den totala mutationsnivån och nivån av oxidativ stress som är viktigast för respons, snarare än en specifik oncogen. Dessa fynd kommer att användas vid design av fas 1/2 klinisk studie i AML patienter.

Upplägg och genomförande

Detta är ett samarbetsprojekt mellan grundforskare, kliniker och entrepenörer. Cancer cell-linjer, sjukdomsmodeller, och primärt material från AML patienter har behandlats med MTH1 hämmare och responsen korrelerad med genetisk information. Metoder har utvecklats och validerats i kliniskt material. Projektmöten har hållits där resultat, planer och beslut tagits. Projektet har drivits utan större förändringar från ursprunglig plan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.