Utveckling av mottagare till Square Kilometre Array, SKA, fortsättning

Diarienummer 2018-01882
Koordinator Omnisys Instruments Aktiebolag - Omnisys Instruments AB
Bidrag från Vinnova 1 816 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Med detta projekt vill Omnisys fortsätta arbetet med att utveckla en ny bredbandig mottagare för att ingå i Band 1 i SKA. Band 1 mottagaren för SKA skall täcka frekvensbandet mellan 0.3-1.05 GHz, dvs mycket bredbandigt och med känslighetsprestanda som inte tidigare har uppvisats. Antenneffektivitetskravet är också mycket högt. Detta har ännu inte demonstrerats över hela bandbredden.

Förväntade effekter och resultat

Den nuvarande konstruktionen kommer att utvärderas mot tillförlitlighetskrav så väl som mot sk "life-time costs". Detta inkluderar tillverkning, sammansättning, test, logistik, reservdelshantering etc. Detta kommer att minska risker för projektet som helhet och även förbättra Omnisys möjligheter som leverantör.

Planerat upplägg och genomförande

Kravbilden kommer att breddas för att även inkludera samtliga "life-time cost" faktorer. Den nuvarande konstruktionen kommer att gås igenom i detalj och utvärderas mot denna breda kravbild. Uppdateringar av konstruktionen föreslås där det är nödvändigt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.