Utveckling av komponenter till enhetsaggregat

Diarienummer 2014-02012
Koordinator VoltAir System AB - Stockholm-Globen
Bidrag från Vinnova 1 106 770 kronor
Projektets löptid juni 2014 - januari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Med stöd av VINNOVA startade VoltAir ett projekt vars syfte var att utveckla en återvinningsteknik skräddarsydd för behovet att renovera miljonprogrammet. Genom simuleringar och tester, bland annat på TüV i München, utvecklades en värmeväxlare väl anpassad för att möta de krav på prestanda och utrymme som ställs i framtiden. Värmeväxlaren kännetecknas av hög återvinningsgrad, lågt tryckfall och kompakt design. Målet att utveckla grunden till en ny serie klimatanläggningar infriades. Vidare stärktes organisationens kunskaper inom värmeöverföring och flödesdynamik.

Resultat och förväntade effekter

Genom simuleringar och tester optimerades designen av två värmeväxlare. Resultatet blev ett förslag på en serie aggregat ämnade att installeras i utrymmen med låg takhöjd utan att göra avkall på prestanda. Tack vare denna nya serie värmeväxlare förväntar sig VoltAir kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ då energieffektivitet står i fokus även när utrymmet är begränsat. De tekniska utmaningar som företaget ställts inför har stärkt kunskapen kring såväl värmeöverföring som flödesdynamik. Detta förväntas ge positiva effekter igenom stora delar av produktportföljen.

Upplägg och genomförande

När marknadsbehovet analyserats utarbetades en kravspecifikation för projektet. En teknisk studie resulterade i ett antal möjliga geometriska och produktionstekniska varianter vilka jämfördes mot produktionens möjligheter för kostnadseffektiv tillverkning. Ett stort antal geometriska variationer av de slutgiltiga designerna studerades genom FEM-simuleringar och projektet kondenserades ned till sin slutgiltiga design. Prototyper som producerades efter testresultat provades och provresultaten analyserades. Ett förslag på implementation avslutade projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.