Utveckling av fiberoptisk sensor för mätning av temperatur och kemisk sammansättning

Diarienummer 2018-04262
Koordinator Swerim AB - Avdelning Processmetallurgi
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling 2018

Syfte och mål

Ansökan syftar till att utveckla ett innovativt och flexibelt mätsystem baserat på fiberoptik för mätningar av temperatur och kemisk sammansättning på smält stål i metallurgiska processer. Detta inkluderar kontinuerliga online-mätningar och visualisering av stålets smälttemperatur och sammansättning i en experimentell labb-ugn på SWERIM AB.

Förväntade effekter och resultat

Utvecklingen av en multi-funktionssensor, för mätning av både temperatur och kemisk sammansättning, kommer att vara en viktig insats för Svensk järn- och stålindustri där radikala förbättringar i processkontroll och visualisering kommer att krävas. Dessutom kommer appliceringen av ett sådant system i stålverken att förenkla provtagningen på smält stål och bidra till säkrare arbetsförhållanden för operatörer då manuell provtagning i nära anslutning till höga temperaturer inte längre kommer att behövas.

Planerat upplägg och genomförande

Genomförandet av projektet är planerat till ett år. Arbetet kommer utföras i tre aretspaket över de fyra kvartalen enligt: AP1: Ugnsmodifiering och utveckling av kalibreringsmetod genom labb-experiment (Q1-Q2). AP2: Utveckling av numeriska algoritmer och koder som behövs för tolkning av resultaten från online-mätningarna med fibersensorerna (Q3) AP3: Online-mätningar av både temperatur och kemisk sammansättning (Q4).

Externa länkar

SWERIM AB website which has been formed by merging of Swerea MEFOS and KIMAB from st of October 2018.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.