Utveckling av bispecifika antikroppar riktade mot leukemi och hematopoetiska stamceller

Diarienummer 2017-02978
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Bidrag från Vinnova 4 840 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Utveckling och produktion av biologiska läkemedel
Ansökningsomgång Biologiska läkemedel - 2017

Syfte och mål

Vi kommer utforma bispecifika antikroppar mot stamceller och leukemiska celler. För att optimera kandidater kommer vi att utvärdera bindningsegenskaper gentemot cellbundet antigen med kvartskristallmikrobalans (QCM) -teknik. Dessutom kommer vi att utvärdera funktionella egenskaper hos de bispecifika antikropparna genom immunologiska metoder. Genom att använda screeningmetoder med enkelcellsupplösning kommer vi också att utvärdera hur de bispecifika antikropparna påverkar T cells kontakter, bildande av immunsynapser och dödande av målceller.

Förväntade effekter och resultat

Vi har designat ett arbetsflöde som kombinerar immunologiska metoder, antigen-affinitetsmätningar och encellsdynamik. Detta tillvägagångssätt ger unik information som har potential att förbättra valet av läkemedelskandidater innan de går in i djurstudier och kliniska prövningar. Således kan vårt program för utvärdering av antikroppsbaserade läkemedel utvecklas till en mall som sparar utvecklingskostnader för många större läkemedelsföretag

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bygger på samarbete mellan partners med komplementära kompetenser. För att maximera effektiviteten har ett arbetsflöde skapats där molekylär design av antikroppar följs av bedömning av antigen-affinitet och immunologisk funktion. De mest lovande antikropparna studeras sedan mer i detalj genom encells-analys och fluorescensmikroskopi. Genom att iterera processen kan läkemedelskandidater identifieras och karaktäriseras innan man går vidare till djurstudier och kliniska prövningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.