Utveckla ny mjukvara för automatisk generering av supportmaterial i nya supportformat och språk

Diarienummer
Koordinator ComAround Scandinavia Aktiebolag - ComAround
Bidrag från Vinnova 550 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att skapa ett verktyg för att helt automatiserat ta fram content (enklare know how-guider)på ett effektivare sätt. Projektet bestod av flera delar. Att automatiserat skapa textbaserat-content, videobaserat-content och översättningar av content. Vi lyckades på samtliga delar individuellt och även att sätta samman dem i ett verktyg.

Resultat och förväntade effekter

De intressenter vi visat verktyget för har reagerat mycket positivt och det är vår bedömning att det finns en stor efterfrågan. Utöver denna kommersiella aspekt ser vi att hela eller delar av lösningen kommer hjälpa oss på ComAround att hantera contentprodukten och översättningar ännu effektivare. Vi bedömmer även att vi under 2013 kommer att se intäkter kopplade till detta verktyg/projekt.

Upplägg och genomförande

Arbetet har skett efter agila arbetsmetoder vilket innebär att i arbetat i 2-4 veckors sprintar där resultatet löpande har redovisats. Projektet hade en intensiv första fas där tydligare kravpecifikationer mm förtydligades och grundteknik testades. Under projektets gång har det periodvis varit resursbrist vilket försenade arbetet. Under arbetets gång har det dels funnits huvudresurser i projektet och sedan har vi arbetat med en advisoryboard bestående av flera olika kompetenser för att guida projektet och utvecklingen rätt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.