Utveckla nästa generations reporterapp

Diarienummer 2014-04955
Koordinator Bambuser AB
Bidrag från Vinnova 680 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet ´Bambuser Live Reporting tool´ syftade till att skapa banbrytande, mobila, verktyg som på ett enkelt och användarvänligt sätt möjliggör för nytt innehåll och optimerar verksamheter. I februari lanserades Bambuser Iris Platform, en heltäckande tjänst för journalistiskt arbete på fältet. Stort fokus har legat på att utforma en tekniskt högkvalitativ tjänst men med bibehållen enkelhet i användargränssnitt. Enligt plan har vi utvecklat en app (iOS och Android), ett webbaserat gränssnitt med extern landningssida för att hantera (verifiera och publicera) innehåll.

Resultat och förväntade effekter

Bambuser Iris Platform leder till betydande kostnads-, tids och processeffektiviseringar för företag och organisationer som använder tjänsten. Framför allt kommer mediebolag ha större möjligheter att enkelt och kostnadseffektivt producera video (och bilder). Organisationer utanför mediesfären kommer kunna förbättra och förenkla processer, skapa högre kvalité i tex leveranser och dokumentation.

Upplägg och genomförande

Arbetet har nästan helt följt planen för genomförande, med undantag för att vi fick flytta över en del av utvecklingen till efter årsskiftet istället för innan. Under betaperioden genererades en stor mängd feedback och önskemål, vilket var värdefullt för den fortsatta utvecklingen. På grund av det fick extra utvecklingsresurser tillsättas. Mycket resurser har lagts på resor för att träffa potentiella kunder och i marknadsföringssyfte. Med facit i hand hade vi behövt lägga ytterligare resurser på PR och marknadsföring. Ett arbete som kommer att intensifieras från juni -15.

Externa länkar

Länk till Bambuser Iris Reporter app i iTunes/AppStore En introduktionssida till Bambuser Iris Platform Länk till Bambuser Iris Reporter App i Google Play Länk till Iris CMS - separat kundinloggning krävs

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.