Utveckla innovationsförmåga i det framväxande ekosystemet kring självkörande fordon

Diarienummer 2017-02632
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 1 970 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsledning - Kunskapsutveckling
Ansökningsomgång Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Syfte och mål

Syftet med detta forskningsprojekt är att stötta, påverka och lära från utvecklingen av innovationsförmåga i ett framväxande innovationsekosystem, där såväl teknologiska som marknadsbehov i stor grad är okända. Målet är att stötta partnerföretagen i att realisera mer innovativa produkter och tjänster, kopplade till möjligheter kring självkörande fordon. Ambitionen är också att utveckla kunskap som är nyttig för andra aktörer i ekosystemet och i liknande framväxande ekosystem.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att stödja de deltagande företagen i deras lärande kring hanteringen av situationer där lite kunskap finns tillgänglig och utforska nya sätt att arbeta i ett framväxande ekosystem. Jämförelser mellan hur innovationsförmåga utvecklas i delprojekten kommer göra det möjligt för oss att stödja de deltagande företagen i deras samarbete kring det framväxande ekosystemet. Vi kommer även stödja projektmedlemmar med reflektion kring deras agerande (reflection in action) och sprida resultaten till en bredare publik.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av tre delprojekt, ett som fokuserar på Drive Me-projektet på Volvo Personvagnar, ett som fokuserar på samarbetet mellan Volvo Cars och Zenuity och ett som fokuserar på Zenuity och deras arbete med att bidra till utvecklingen av det nya ekosystemet. Forskningsstrategin är att observera och påverka för att stötta de deltagande företagen att genomföra de förändringar i arbetssätt som kommer vara nödvändiga och för att bygga varaktig innovations- och ledningsförmåga.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.