Utvärdering av system för tidig detektion av sepsis med skalbar AI-tjänsteplattform

Diarienummer 2017-04584
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 2 823 563 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2020
Status Pågående
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg
Ansökningsomgång Artificiell intelligens för bättre hälsa

Syfte och mål

Tidig detektion av svåra bakteriella infektioner är av yttersta vikt på våra sjukhus; de har hög mortalitet och långa vårdtider som medför stora kostnader för samhället. Ett IT-stöd som kontinuerligt övervakar patienter på ett sjukhus skulle sannolikt vara en stor vinst för patient och sjukvårdssystem. Målet med projektet är att göra en teknisk- och hälsoekonomisk utvärdering av en AI-plattform - Neuron - för övervakning av patienter, undersöka CE situationen samt vägen till kommersialisering.

Förväntade effekter och resultat

Förväntat resultat är att ansatsen ska kunna identifiera riskpatienter med högre sensitivitet än nuvarande manuella metoder samt med låg kostnad för sjukvården. Utöver detta förväntas projektet svara på frågor gällande teknisk integration, hälsoekonomiska aspekter och CE-märkning.

Planerat upplägg och genomförande

Aktiviteterna i projektet är (1) att skapa en AI-modell till Neuron för att identifiera patienter med begynnande infektion (2) integrera systemet med Region Östergötlands IT-system (3) utvärdera systemets funktion med realtidsdata från patienter inlagda på Universitetssjukhuset i Linköping under 12 månader samt (4) göra en teknisk- och hälsoekonomisk analys av ansatsen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.