Utsläppsfri älvskyttel

Diarienummer 2013-05242
Koordinator Västtrafik AB - Västtrafik AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Planeringsprojektet har genom dialog med marknaden undersökt förutsättningarna för att genom upphandling av innovation driva fram ett driftsäkert energiförsörjningssystem för eldrift för färjetrafiken över Göta älv. Förutsättningarna bedöms finnas för att genomföra en förkommersiell upphandling och underlag inför beslut om nästa steg har tagits fram.

Resultat och förväntade effekter

Kunskap och kompetens rörande upphandling av innovation, främst förkommersiell upphandling, har byggts i ett första steg hos Västtrafik, involverade leverantörer och hos involverade konsulter. Förutsättningarna för att genom upphandling av innovation utveckla och testa ett energiförsörjningssystem för eldrift av Västtrafiks två nya älvskyttlar har utretts. Resultatet är positivt; lösning finns ej på marknaden idag och intresse finns hos teknikleverantörer vilket indikerar att frågeställningen inte är unik för Västtrafik.

Upplägg och genomförande

SIU (samråd inför upphandling) formen, där marknaden har inventerats genom ett seminarium, enskilda samtal och skriftliga kommentarer, har fungerat mycket väl. Innehållet i planeringsprojektet har utökats för att inkludera kajmodifieringar. Detta tillägg har förändrat tidplanen så att beslut om upphandling och framtagande av underlag ligger utanför planeringsprojektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.