Utprovning och utveckling av peroxidbaserade desinfektionsmedel

Diarienummer 2014-04778
Koordinator ALRON CHEMICAL CO AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 090 677 kronor
Projektets löptid november 2014 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Alron har framgångsrikt utvecklat nya formuleringar av våra peroxidmedel (Odox, Odox+, Maxox-PF, Penetrox-S och Penetrox-PF) som kommer att introduceras på marknaden under hösten 2016. En ytterliga mycket stor fördel med dessa nya formuleringar är att de kan registreras enligt EUs biociddirektiv (BPR), som nu gäller för väteperoxid och Alron har initierad denna mycket dyrbara och komplicerade registreringsprocess

Resultat och förväntade effekter

Alron har framgångsrikt utvecklat nya formuleringar av våra peroxidmedel (Odox, Odox+, Maxox-PF, Penetrox-S och Penetrox-PF) som kommer att introduceras på marknaden under hösten 2016. En ytterliga mycket stor fördel med dessa nya formuleringar är att de kan registreras enligt EUs biociddirektiv (BPR), som nu gäller för väteperoxid och Alron har initierad denna mycket dyrbara och komplicerade registreringsprocess. Ett lyckat utfall kommer att ge Alron en mycket stor konkurrensfördel.

Upplägg och genomförande

Trots initiala svårigheter har projektet varit väldigt framgångsrikt och de ursprungliga målen har uppnåts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.