Utmaningsarena

Diarienummer
Koordinator STUDENT COMPETITIONS AB
Bidrag från Vinnova 1 110 000 kronor
Projektets löptid september 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att skapa en ny modell för matchning mellan unga och problem som behöver lösas på små- och medelstora företag. Detta känner vi att vi har lyckats med och det har varit glädjande att se att intresset varit stort bland företagen. Med projektet har vi öppnat ögonen bland de småföretag som varit med för kompetensen som finns bland unga. Vi har fått in fantastiska lösningar på problem, de unga har totalt lagt ned hundratals timmar på dessa. Engagemanget har varit mycket stort och även genererat en hel del press, bland annat ett mittuppslag på Metro och på Entreprenör 24.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från projektet kommer vi nu att samla i en ny webbapplikation som vi lanserar under våren 2013. Vi tar med oss lärdomarna från detta när vi gör om plattformen. Effekten av att detta projekt fick testas var att många små- och medelstora företag fick upp ögonen för unga som problemlösare, samt att ett stort antal unga arbetslösa aktiverades och stimulerades till att väcka sina hjärnor och börja lösa problem. Vi har fått förfrågningar från Läkare Utan Gränser att använda plattformen för att ställa deras utmaningar och även andra regeringar har visat intresse att importera modellen

Upplägg och genomförande

Det finns flera lärdomar som vi kommer ta med oss från detta projekt: Till att börja med tog utvecklingen flera månader längre tid än beräknat. För att få plattformen fungera optimalt behövdes det tid för finslipande av detaljer som vi inte räknat med. Det tog flera månader innan vi blev lönsamma med plattformen, då flera variabler i affärsmodellen visade sig halta. Det var svårt att förklara produkten i början. Det största misstaget vi gjorde var att försöka sälja in plattformen till kommuner. De älskade iden, men ingen av de 10 kommuner vi tog kontakt med kunde ta beslut inom typ ett halvår.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02161

Statistik för sidan