Utmaningar vid utbyte av glykol med biobaserade syntetiska alkaner i skogsmaskiner

Diarienummer 2015-01944
Koordinator AVANTHERM AB
Bidrag från Vinnova 1 362 615 kronor
Projektets löptid juni 2015 - oktober 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Projektets syfte var att demonstrera bättre miljövänlighet och prestanda jämfört med existerande värmeväxlingsmedium på den globala marknaden. Målet med projekt var att praktiskt bevisa de fördelar som syntetiska alkaner har som värmeväxlingsmedium för applikationer inom skogsindustrin avseende ekonomi, termodynamik, materialkompatibilitet och miljöegenskaper. För skogsbruket är det långsiktiga målet att ersätta propylenglykol som värmeväxlingsmedium i skogsmaskiner och lastbilar.

Resultat och förväntade effekter

Bevis har tagits fram att det finns alternativ till det värmeväxlingsmedium som används idag som: 1. har samma effekt vad gäller att leda värme och kyla i en skogsmaskinsmotor. 2. bredare temperaturspann och bättre effekt (viskositet) vid kalla temperaturer. 3. har positiva miljöeffekter som växthusgasreduktion, icke toxicitet, likvärdig bionedbrytbarhet och förbättrad arbetsmiljö 4. sparar kostnader p.g.a. mindre korrosion och slitage, längre hållbarhet, färre driftstopp och lägre underhållskostnader

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av fem arbetspaket: 1. Projektsamordning, 2. Uppbyggnad av testrigg för simulering av vätskor i ett värmeväxlingssystem 3. Motorlaboratorietester av skogsmaskinsmotorer 4. Tester i verklig miljö i skogsmaskiner 5. Vätskemodifiering tillsammans med producenter av BTL och additivleverantörer Den centrala frågan i projektet var att utreda vad som händer när man tillsätter en oljebaserad produkt i ett tidigare vattenbaserat system. Upplägget var att utveckla innovationen tillsammans med potentiella kunder genom tester i verklig miljö.

Externa länkar

På sidan beskrivs Vinnova projektet med inriktning på skogsmaskiner

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.