Upsalite, mot utveckling och produktion av miljövänlig ultraadsorbator

Diarienummer 2013-03339
Koordinator DISRUPTIVE MATERIALS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet handlade om att ta en unik svensk materialuppfinning, Upsalite, till marknaden och skapa tillväxt för företaget Disruptive Materials (DM) som skall producera och sälja materialet, samt för ett flertal företag som producerar och säljer system där materialet ingår. Genom detta initieringsprojekt har jämförelsestudier med andra sorbenter genomförts för att utvärdera Upsalite i olika applikationer inom området för avfuktning. En strategi för hur Upsalite ska kommersialiseras har tagits fram liksom en plan för tillverkning av medelstora volymer.

Resultat och förväntade effekter

Tillverkningsprocessen av Upsalite har skalats upp 100 gånger och Disruptive Materials kan nu åta sig att storskaliga verifieringsprojekt med kunder eftersom god tillgång på material kan säkerställas. Viktig kunskap om adsorptionskinetik har förvärvats genom samarbetet med Munthers och det kommer att utnyttjas väl inom en snar framtid, både i det nuvarande samarbetet med Munthers och med andra partners, även inom områden utanför fuktadsorption. Den förväntade minskningen av energiförbrukning under regenerering/torkning av Upsalite är speciellt viktig för många partners.

Upplägg och genomförande

I denna förstudie genomfördes en kartläggning av marknaden för fuktadsorbenter och jämförande prestandaanalyser mellan Upsalite och kommersiellt tillgängliga sorbenter, som kiseldioxid och Zeolit-Y. Disruptive Materials framställde Upsalite för verifieringsprojekt i liten skala i egen regi, och i större skala vid ett forskningsinstitut. Tillverkningsprocessen skalades framgångsrikt upp 100 gånger och en strategi för ytterligare skalning för en långsiktig tillverkning togs fram. Slutligen lämnades en PCT-ansökan, med prioritet från den första ansökan, in.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.