Uppskalning av Bättre Skolor

Diarienummer 2015-02892
Koordinator LYCKOAKTIVIST AB - Bättre Skolor
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att planera och designa en utbildning av processledare för att systematiskt kunna skala upp verksamheten och sprida kunskap till tusentals lärare. Målet är att bibehålla kvalitet när vi expansivt utbildar nya processledare i vår metod, och att de i sin tur ska kunna utbilda lärare på en nivå som motiverar till och skapar förändring i skolorna. Tillsammans med konsulter, forskare och målgrupp har vi utvecklat en skalbar, systematisk, vetenskapligt förankrad och kvalitativ utbildning som vi startar i aug med stora förhoppningar att förändra skolsverige.

Resultat och förväntade effekter

- Samarbete med Institutionen for klinisk neurovetenskap pa KI. - Samarbete med expert inom processledning, konsult. - Pilot genomford med målgrupp for att testa matverktyg och utbildningsmetoder. - Design och innehåll for hela utbildningen utvecklad i samarbete med expert, KI, kund. - Forskningsrapporter sammanställda av KI på tre viktiga teorier - Utbildningens omfattning har okat (efterfragan, deltagarantal, forskningsunderlag, innehåll, etc) - Extra målsättning uppnådd utöver projektets initiala omfattning - Utbildningen färdigställd.

Upplägg och genomförande

Vi har haft ett systematiskt förhållningssätt till genomförandet och har med det skapat en utbildning och resultat över förväntan, som vi kommer utvärdera löpande och förbättra ytterligare under kommande års uppskalning. Vi har haft en starkare utveckling än förväntat i projektet med ett undantag, vi har inte kunnat utvärdera slutprodukten. Många viktiga insikter har krävt vår flexibilitet, men har slutgiltigt gett oss ett grundligare projekt, en förfinad målsättning och en bättre slutprodukt för uppskalning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.