Uppdatering Klusterrapport

Diarienummer 2011-04040
Koordinator FKG - Fordonskomponentgruppen AB
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - juni 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Kluster Rapport

Resultat och förväntade effekter

Publicerad

Upplägg och genomförande

Svensk fordonsindustri analyserad

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.