Uppbyggnad och initiering CBI Consulting

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN IMIT - IMIT Göteborg
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet Nyttiggörande av befintlig kunskap inom CBI mot en separat organisation CBI Consulting (CBIC) har varit att öka nyttiggörandet av befintlig kunskap inom två kunskapsområden: (a) ´Innovativ affärsutveckling´ och (b) ´Innovation Audits´ dels genom att bedriva konkreta projekt och paketera kunskap till tilläggspaket och dels genom inledande arbete mot en separat organisation. Projektet har god måluppfyllse avseende de konkreta projekten och pakteringen men ej lyckats med de inledande stegen för att etbalera en separat organisation.

Resultat och förväntade effekter

Delproj. 1 Auditering och paketering av tilläggstjänster: en auditering har genomförts, delvis finansierad av företaget. Utveckling och paketering av tilläggstjänster har genomförts. Delproj. 2 Metodik för affärsutveckling: 6 projekt har bedrivits: Mindark; Know it e-commerce; SKF Business Consulting; Creo Dynamics; SCA Tena Solutions; och Volvo Cars. Utveckling och paketering av tilläggstjänster har genomförts. Delproj 3 Etablering av separat organisation har ej genomförts. Affärsutvecklingsprojekten har lett till bestående effekter hos de företagen.

Upplägg och genomförande

Projektet har organiserats i tre delprojekt där två delprojekt utgörs av genomförande av företagsprojekt och paketering av tilläggstjänster inom två av CBIs kunskapsområden. Dessa två delprojekt har arbete med team av studenter för genomförande av skarpa projekt enligt CBIs metodik använts. Arbetet tilläggstjänsterna har utförts av CBIs seniora forskare. Det tredje delprojektet har ej genomförts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.