Universitetet som samhällsbyggare fortsättningsansökan 2019-2023

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Företagsekonomiska institutionen
Bidrag från Vinnova 19 550 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - november 2023
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet avser studiet av universitetens betydelse för samhällsutveckling, som den bildas och skapas genom samverkan med externa aktörer, som delar av större förändringsprojekt i samhället, av typen Agenda 2030 eller ambitionen att skapa hållbar tillväxt. Projektet fokuserar villkor bland svenska universitet men har jämförande ambitioner.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska generera forskning av hög internationell kvalitet och relevans, men också användbarhet och nytta för Vinnova, andra forskningsfinansiärer, forskningspolitik, universitet och andra aktörer strävar efter att öka forskningens samhälleliga betydelse och effekt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i form av ett stort antal fallstudier, av olika aspekter av universitetens samhällsroll, från studier av hur universitet rekryterar och befordrar personal till hur tekniköverföring sker, samverkan i olika större samhällsprojekt och liknande. de hålls samman av en gemensam teori och metodologi, som drar på en mix av kvalitativa och kvantitativa metoder.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 september 2019

Diarienummer 2019-03679

Statistik för sidan