Undersökning av ett nytt drug delivery system på cellulär nivå

Diarienummer 2013-05219
Koordinator Uppsala universitet - Uppsala universitet Innovation
Bidrag från Vinnova 378 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - maj 2014
Status Avslutat