Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tryckt smart etikett för detektion av status hos förpackat livsmedel.

Diarienummer
Koordinator INNOSCENTIA AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet ämnade att skapa en smart etikett genom att integrera en krets kompatibel med smarta taggar för att kunna avläsa sensorn digital. Därtill hörde mål som att säkra ytterligare investering och stärka marknadsdialogen. Alla ovanstående mål anses som uppnådda helt eller delvis. Den tekniska utvecklingen förväntas fortgå tillsammans med kommersiella partners för att ta sig ut på marknaden samt fortsatt arbete med att stärka sensorns robusthet och reproducerbarhet.

Resultat och förväntade effekter

Det främsta resultatet är att många tekniska risker överbyggts men framförallt att några starka marknadspartners/kunder har blivit knutna och förbundit sig att testa och utveckla sensorn för sina ändamål tillsammans med Innoscentia. Därtill hör finansiering som har väckt och stärkt innoscentia som ett intressant företag att följa och vilja att bygga vidare på.

Upplägg och genomförande

Upplägget av projektet anses ha varit bra. Dock uppkom några incidenter som försenade vissa moment som andra delar byggde på. Av den anledningen drog projektets kostnader iväg och att vissa moment behövdes skyndas på. I backspegeln skulle mer tid och energi lagts på den tekniska utvecklingen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 november 2017

Diarienummer 2017-05103

Statistik för sidan