Trippel Helix - Nationell samling för skolans digitalisering

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 979 071 kronor
Projektets löptid november 2015 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att skola, näringsliv och akademi, med regional förankring, tillsammans ska formulera en gemensam konkret och genomförbar agenda som driver på tankemässig och verksamhetsmässig förändring av framtidens skola baserat på digitaliseringens möjligheter och de kunskapskrav som följer med den. Med ett arbetssätt baserat på Trippel Helix-modellen har projektet påvisat möjligheter och arbetat för att skapa enighet och förebilder för fortsatt utveckling av skolans och lärarutbildningens verksamhet utifrån en gemensam vision.

Resultat och förväntade effekter

Trippel Helix har lyckats samlat representanter från alla aspekter av skola, näringsliv och akademi för att tillsammans jobba för skolans digitalisering. I en slutenkät till våra medverkande svarade 47,5% att Trippel Helix bidragit stort eller mycket stort till att driva på skolans digitalisering. Vi har även fått många kommentarer om att Trippel Helix gett nya insikter och kontakter inom andra grupper än de vanligen träffar. Skolverket har också intygat att Trippel Helix har varit en starkt bidragande part i deras arbete. Vi nöjda och stolta över projektets genomslag och resultat.

Upplägg och genomförande

Genomförandet har fungerat bra. Projekt har letts av fyra personer med stöd från Swedsofts kansli, vilket har underlättat arbetet. Gruppen har med Skolverket och regionala partners lagt upp projektet och genomfört aktiviteterna. Sex workshops med 100+ personer var från skola, näringsliv och akademi har varit lyckat och uppskattat. För att låta alla bidra och ta del av resultaten har vi samlat in information från deltagarna inför samt under varje workshop som sammanfattats i 3 rapporter. Dessutom spelade vi in alla föreläsningar på vår forskningskonferens som är fritt tillgängliga.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-04621

Statistik för sidan