Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Tredimensionell fuktkartläggning i prefabricerade trähusmoduler

Diarienummer
Koordinator MARKSTRUKTUR I STOCKHOLM AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Senast uppdaterad 13 november 2018

Diarienummer 2018-04552

Statistik för sidan