Tredimensionell fuktkartläggning i prefabricerade trähusmoduler

Diarienummer 2018-04552
Koordinator MARKSTRUKTUR I STOCKHOLM AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2015-06960-en