Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tredimensionell fuktkartläggning i prefabricerade trähusmoduler

Diarienummer
Koordinator MARKSTRUKTUR I STOCKHOLM AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Senast uppdaterad 13 november 2018

Diarienummer 2018-04552

Statistik för sidan