Trådlösa sensorer för ett effektivt betongbyggande

Diarienummer 2013-04628
Koordinator ElectroTech Kalix AB
Bidrag från Vinnova 779 150 kronor
Projektets löptid september 2013 - januari 2015
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Projektets huvudsyfte är att utveckla ett kommersiellt trådlöst mätsystem för att mäta temperaturen i en betongkonstruktion. Mätenheten ska vara robust och kunna gjutas in i betong och vara försedd med elektronik som möjliggör överföring av mätvärden till en mottagare utanför betongkonstruktionen. Detta syfte har uppnåtts och det kommer att finnas ett system klart för att mäta temperaturen i nygjutna betongkonstruktioner för byggindustrin under andra kvartalet 2015.

Resultat och förväntade effekter

Det färdiga systemet har goda möjligheter att användas för att underlätta kvalitetsuppföljningen rörande platsgjutna betongkonstruktioner och bidra till en rationellare och effektivare process. Miljöförbättringar och kostnadsminskningar nås genom mindre överhållfasthet, snabbare omloppstider och effektivare utnyttjande av material. Totalt sett medför detta en billigare produktionsprocess och en nöjdare kund. Erfarenhetsåterföringen innebär att aktörernas kunskap om betong, arbetsutförande och system ökar.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som ett utvecklingsprojekt. Electrotech har stått för utveckling av en RFID-enhet som mäter temperaturen i en nygjuten betongkonstruktion och överför mätdata trådlöst till en dataserver. Produkten som är framtagen är väl anpassad för sitt syfte. Cementa har genom kontaktnät underlättat processen i att hitta lämpliga pilotprojekt och har även varit ett bra stöd för marknadsintroduktionen. LTH avd. Byggnadsmaterial har varit ett bra stöd för framtagandet av materialmodellen som ligger till grund för omräkningen från temperatur till hållfasthet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.