TRACKLIB - a revolutionary platform for music makers to discover, sample and license original recordings

Diarienummer 2018-01818
Koordinator Tracklib Holding AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Tracklib tillhandahåller en marknadsplats där musikproducenter kan upptäcka, ladda ner och licensera originalinspelningar för ”sampling” och rättighetsinnehavare kan erbjuda sin musik för licensiering. Tracklib öppnades upp publikt under april, efter att ha funnits tillgänglig som en fullt fungerande betaversion exklusivt för speciellt inbjudna professionella producenter. Projektets mål är att växa katalogen, vidareutveckla teknisk infrastruktur och användargränssnitt, integrera tjänsten med partnerföretag och accelerera kommersialiseringen av tjänsten.

Förväntade effekter och resultat

Tracklib öppnades upp publikt under april. Nästa steg är tillväxt, först i proffssegmentet och därefter bland hobbymusiker. Parallellt med utvecklingen av nya avancerade sökfunktioner, vidareutveckling av licensieringsmodellen, samarbeten med musikskaparverktyg och distributörer samt utökad katalog kommer Tracklib att kommersialisera tjänsten. Genom att introducera helt nya modeller för licensiering öppnar Tracklib upp ett helt nytt marknadssegment, skapar kännedom och söker initierad feedback från de olika aktörerna inom musikindustrin.

Planerat upplägg och genomförande

Tracklib är grundat, och leds av, ett erfaret team av entreprenörer. Projektet som löper över 18 månader är en substantiell och fullt integrerad del av den fortsatta utvecklingen av bolaget. Det kommer att drivas inom ramen för Tracklibs existerande organisation med funktionella enheter; affärsutveckling, teknisk utveckling och drift, relationer med rättighetsinnehavare och förvärv av katalog, marknadsföring och "growth hacking", katalogurval och intag, support och kvalitetssäkring samt ekonomi och finans.

Externa länkar

Tracklib is a new music service where every song can be licensed for release in minutes.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.