Torrformulering av vaccin

Diarienummer 2012-02703
Koordinator ETVAX AB
Bidrag från Vinnova 493 514 kronor
Projektets löptid november 2012 - november 2013
Status Avslutat