TINC våren 2018

Diarienummer 2018-02297
Koordinator Automatch AB
Bidrag från Vinnova 158 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - maj 2018
Status Pågående
Utlysning Acceleration Tech Incubator

Syfte och mål

Paketera vårt affärserbjudande för den amerikanska marknaden, vilket också inkluderar att bygga nätverk och marknadsföra produkten på plats samt se över hur vi skapar en organisation för internationell tillväxt.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss: Ett omarbetat och optimerad affärserbjudande, med genomlysning av affärsmodell, prissättning samt paketering. En definierad digital marknadsstrategi samt kanaler för nyttjande av sociala medier. Piloter och/eller möten med 5-10 företag inom topp 300 patent filing companies i USA Etablerad kontakt med 1-2 Intellectual Property Management (IPM) platforms providers i USA

Planerat upplägg och genomförande

Vi följer TINC dagliga program med möten med mentorer, deltar i workshops och genomför nätverksbyggande events för att bygga bättre insikter om USA marknaden, samt att samla in kunskaper och erfarenheter från från andra startup som gjort samma resa. Parallellt bokar vi möten med prospekts och följer upp med leads och existerande nätverk för att introducera och utvärdera AutoMatch produkten.

Externa länkar

Utifrån TINC feedback jobbar vi på en projektsida för US lansering, under namnet IPscreener.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.