Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TINC, Tech INCubator

Diarienummer
Koordinator SPINTR AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Acceleration Tech Incubator

Syfte och mål

Syfte och mål med vårt deltagande i TINC har varit att inhämta nya kunskaper och skapa nya kontakter för att driva Spintr framåt. Det är uppfyllt med marginal.

Resultat och förväntade effekter

Resultat och förväntade effekter har för Spintr resulterat i en handlingsplan med flera punkter som kommer att genomföras under 2017. Vi har en tydlig plan för hur dessa förändringar ska ske.

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande av TINC har fungerat på ett optimalt sett för vårt syfte och mål med deltagande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04716

Statistik för sidan