TINC SPRING 2015

Diarienummer 2015-03086
Koordinator Roombler AB
Bidrag från Vinnova 102 892 kronor
Projektets löptid april 2015 - juli 2015
Status Avslutat
Utlysning Acceleration Tech Incubator

Syfte och mål

Syftet med TINC var konkret jobba med själva bolagsbyggandet i Roombler. Det inbegriper både formulering och utformning av vårt erbjudande, go-to market strategier och insikt och förberedelse av kapitalanskaffning. Av dessa så uppfylldes främst den första punkten, forumuleringen av vårt erbjudande, hur vi paketerar tjänsten och vilka distributionella utmaningar som vi står inför. Allt som allt ett väldigt lyckat projekt.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är av vi har en tydligare bild av vilka vi är, vad vi saluför och vilka som kommer att köpa vår tjänst.

Upplägg och genomförande

Upplägget var i stort sett bra. Viktigt med den förberedande träffen i Oslo innan avfärd. Programmet hade ett väldigt hårt schema, speciellt de första två veckorna. En insikt i att det är svårt att sköta den dagliga driften av bolaget under programmet hade varit bra att få till sig innan.

Externa länkar

Roomblers blogg. Roomblers sälj-sida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.