Timbertrail - en ny väg i skogen

Diarienummer 2018-01817
Koordinator Creative Optimization Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 113 550 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018