Tillväxtträning för små företag

Diarienummer
Koordinator Ahrens Rapid Growth Syd AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Att slipa och förädla nya företagare som startat eget baserat på F&U-resultat. Företagarna är experter på sin produkt och sin bransch. Vad de behöver är kunskap i hur man bygger och driver tillväxtföretag. Deltagarna har enligt utvärderingen vågat fokusera och släppa olönsamma kunder och produkter. De har även en bättre förståelse för de olika marknads-, och tillväxtfaser de befinner sig i och vart de är på väg. Några av deltagarna har redan satt mer aggressiva tillväxtmål för framtiden.

Resultat och förväntade effekter

Förändring av deltagarnas attityd och förändringsvillighet till tillväxt. Efter avslutad utbildning har företagen - satt tydligare mål, målat upp bilden av ett stort företag i framtiden - satt igång arbete med visioner och värderingar - tydliggjort fokus på vilka kunder de ska bearbeta - ökat tempot, priser och säljet - mäta aktiviteter

Upplägg och genomförande

Utbildningen är uppdelad i fyra block (totalt fem dagar) med ca en månads mellanrum. Två av blocken var förlagda ute hos snabbväxande värdföretag, här har deltagarna arbeta med riktiga case Från Ahrens sida hade vi önskat en större utbildningsgrupp (5 deltagande företag och 8 deltagare), då dynamiken i gruppen påverkas starkt när 1-2 deltagare får förhinder vid utbildningstillfället. Vi tror också att deltagarna hade varit av behov av ett mer individuellt stöd än en öpppen utbildning. Ett operativt stöd för att se till att kunskapen från utbildningen genomförs ute på företaget.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.