Tillväxtacceleratorn

Diarienummer 2012-00457
Koordinator DOHI SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - januari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Uppfyllda mål: * Prel exploaterings- och handlingsplan för implementering av Tillväxtacceleratorn utvecklad * Ansökan för F&V erbjudande A insänd 130123 inkl exploaterings- och handlingsplan * Förstudien har nått fram till suppbyggnadsfasen av en in-house företagsaccelerator för hållbar tillväxt inom digitala kreativa näringar, driven av företaget Dohi Sweden. * Acceleratorverksamhet påbörjad i Dohi Swedens Studio i centrala Umeå * Internationellt nätverk för kompetensutveckling inom acceleratoromr byggs upp * Mentornätvek för acceleratorverksamhet under uppbyggnad

Resultat och förväntade effekter

Nätverk av aktörer och samarbetspartners för hållbar tillväxt samt internationellt nätverk för kompetensutveckling inom acceleratorområdet under uppbyggnad. Processen för accelererad företagstillväxt inom digitala kreativa näringar samt utveckling av ny kunskap för kommersiell konceptutveckling inom ramen för acceleratorverksamhet påbörjad. Detta omfattar utformning av co-design lösningar för marknadsutveckling samt kompetensutvecklingsprogram med längre vistelser i innovativa miljöer, samt universitets- och inkubatorsluss för studenter och nya företag

Upplägg och genomförande

Vi har nått dit vi siktade i denna förstudie, i vissa hänseenden längre än planerat. Vissa smärre justeringar har gjorts i den ursprungliga handlingsplanen, beroende på uppnådda delresultat och erfarenheter. Vi känner oss nöjda med förstudiearbetet som genomförts på ett smidigt och fokuserat sätt. Vi har genomfört en omfattande omvärldsanalys av internationell tillväxt- och acceleratorverksamhet, som visar att vi idémässigt ligger långt framme och vi har lärt oss mycket om hur vi ska bygga upp och genomföra vår kommande acceleratorsatsning för att nå en internationell toppnivå.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.