THz ellipsometri and optisk hallefekt: Viktiga tekniker för undersökning av grafen och InN

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Bidrag från Vinnova 2 919 000 kronor
Projektets löptid mars 2012 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Unik kompetens har utvecklats med den nya kraftfulla spektroskopiska tekniken för ellipsometri i THz-frekvensområdet och optisk Hall-effekt. Ett nytt samarbete etablerades med den världsledande utvecklaren av spektroskopisk ellipsometri-teknologi, J. W. Woollam Co, och samarbetet med Complex Materials Network vid University of Nebraska-Lincoln har stärkts ytterligare. Den första THz-ellipsometern i Europa utvecklades och en nationell anläggning Terahertz-materialanalyscentrumet har etablerats.

Resultat och förväntade effekter

Ny kunskap och expertis i unika tekniker för karaktärisering av transportegenskaper i material har förvärvats och tagits hem till Sverige. Projektledarens roll som forskare och akademisk ledare har stärkts. Stora framsteg i förståelse och kontroll av transportegenskaper hos grafen och III-nitrider uppnåddes, vilket förstärker materialforskningen vid LiU. Det nyligen etablerade THz-centrumet fortsätter attrahera vetenskapliga och industriella användare från Sverige och hela världen.

Upplägg och genomförande

Via ett antal utbytesbesök av forskare och doktorander till/från den utländska miljön har kunskap och know-how överförts inom projektet. För närvarande är tre forskare från den utländska miljön anställda i projektledarens grupp, varav en inom ett VINNMER incoming program. Två doktorander och två masterstudenter som handletts av projektledaren har försvarat sina avhandlingar/uppsatser vid LiU. Projektledaren har även varit biträdande handledare åt en doktorand vid University of Nebraska-Lincoln.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.