Therapeutic Drug Monitoring i hemmiljö genom enkel provtagning med torkade blodfläckar

Diarienummer 2015-04895
Koordinator KTH HOLDING AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 989 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - augusti 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång 2015-00070-en

Syfte och mål

Det övergripande målet med projektet har varit att skapa ett operativ entreprenörsdrivet företag med en första produkt som är redo att säljas till en identifierad kund eller en uppsättning kunder. Vi kan nu efter projektets slut konstatera att både syftet och målet har uppfyllts och till viss del även överträffats.

Resultat och förväntade effekter

I början av projektet hade vi följande mål: 1) Ha en första komplett produkt som fungerar för användarna och som stöds av kliniska data. 2) Ett företag har bildats, affärsplanen utarbetad och är redo för finansieringsrunda. En IPR-strategi vald och patent på blod samt plasma är säkrade i enlighet därmed. 3) Utarbetat och testat en skalbar produktions- och paketeringsteknik. Valt, förberett och knutit an vår första betalande kund. 4) Redo att sälja och en plan för att öka försäljningen. Vi kan med stolthet konstatera att samtliga mål är uppfyllda och att vissa mål överträffats med råge.

Upplägg och genomförande

Projektets fyra etapper har varit indelade inom fyra områden: affär/kund/funding, tillverkning och produktion, regulatory, och IPR. Under etapp 1 var fokus inriktat på att hitta kunden och förstå kundens behov, att ta fram första prototyper som kunde visas för kund samt att säkra IP. Under etapp 2 fortsatte arbete med att hitta lämplig kund, prototyper validerades i prekliniska studier samt att kontakt togs med investerare. I etapp 3 startade regulatoryarbetet och investerare bearbetades varpå etapp 4 inriktades mot att ha en färdig prototyp och bearbeta första betalande kund.

Externa länkar

www.capitainer.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.