The Pac for Utility market

Diarienummer 2015-06398
Koordinator Poweraware AB
Bidrag från Vinnova 33 640 kronor
Projektets löptid september 2015 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Förberedelserna för projektet bestod av framtagning av pitch enligt direktiv från arrangörerna samt exekvering av denna pitch vid två huvudsakliga tillfällen ett på Vinnova i Stockholm och ett med US MAC i Bratislava i Slovakien. Vid första tillfället erhölls feedback från Chris Burry på US MAC. Mycket värdefull kunskap rörande form och innehåll i presentationen. Vid andra tillfället exekverades pitchen efter två dagars initial coachning av Alfredo Coppola på US MAC. även här erhölls bra feedback. En jury utsåg Poweraware till finalist som ett av totalt 14 företag från hela Europa.

Resultat och förväntade effekter

Efter pitchen togs kontakt med flera riskkapitalister, bl.a. Muhanjit Jolly och Band of Angels. Dessa gav mycket goda råd om hur verksamheten bäst ska gå vidare för att nå större marknader.

Upplägg och genomförande

Projektet var lyckat. Vår organisation har nu en klarare bild av hur vi bäst går vidare i vår internationalisering samt hur vi framgent bäst finansierar verksamheten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.