The Game Incubator

Diarienummer
Koordinator GOTHIA INNOVATION AB - Gothia Science Park AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets huvudsakliga syfte var att dra nytta av det arbete som initierats genom det tidigare arbetet i Vertikal för Dataspel, indirekt finansierat av Vinnova genom Innovationsbron samt av Västra Götalandsregionen. Det underliggande syftet är att stärka svenska spelutvecklare i deras resa mot ett etablerat företag på en internationell marknad. Ambitionen är att skapa förutsättningar för internationellt starka start-ups med egenägda ip:n (intellectual properties). Det har gjorts genom stöd för affär, marknad, teknik och produktion

Resultat och förväntade effekter

övergripande resultatmål: - Skapa fler uthålliga arbetstillfällen - öka exportandelen från näringen Dataspel Antalet arbetstillfällen har gått från 100 till 172. Det ska dock nämnas att 6 anställningar fallit bort då ett bolag är under avveckling samt att TGI antagit två nya projekt under januari månad. Tre bolag får huvudsakligen sina intäkter via konsultuppdrag från svenska utvecklare. Indirekt medverkar dock även dessa till att höja exportnettot, då uppdragsgivaren exporterar 100%. Samtliga andra utvecklare får intäkter via Steam, Appstore, Androidmarket etc.

Upplägg och genomförande

Strategin för genomförande har varit att arbeta med seniora branschexperter som affärsutvecklat team och individ oavsett om de återfunnits i en innovationsmiljö eller ej. Genom anställningar och upphandlade experter har hög tillgänglighet och närvaro kunna levererats. Detta har varit en framgångsfaktor och en mycket uppskattad insats. I efterhand har dock kunna konstateras att en begränsning i antalet bolag som får säljstöd kunde ökat möjligheten till större uppdrag. Under året har bolagen jobbat mot en svag dollarkurs och en bransch i konsolidering. Uthållighet är A och O

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04002

Statistik för sidan