Testcenter för samarbetande robotar

Diarienummer 2016-04821
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation,design och Teknik, Eskilstuna
Bidrag från Vinnova 9 000 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att sätta upp ett fysiskt testcenter för att kunna utföra koncept- och applikationsutveckling för kollaborativa/samarbetande robotar. Målet med testcentret är att hjälpa systemintegratörer och slutkunder att bevisa att (och hur) slutkundens produktion kan lösas med den nya tekniken. Projektet skall också initiera forskning på olika områden kring den nya tekniken, i samarbete med både akademiska parter och kommersiella. Projektet omfattar även ett antal pilot- och referensinstallationer hos slutkunder.

Förväntade effekter och resultat

1. Erbjudit minst 50 svenska företag ekonomisk och tekniska möjligheter för att behålla och utveckla sin produktion i Sverige. 2. Byggt upp och utvecklat svensk och världsledande forskning inom området. 3. Genomfört implementering av minst 35 nya applikationer eller lösningar. 4. Tillverkat minst 1 demonstrator per år (3 totalt) som kan visas upp brett på mässor och event för att sprida kunskap. 5. Sänkt trösklarna för robot- och systemleverantör som ny teknik och funktionalitet innebär. 6. Öka kompetens och marknadsfeedback inom området.

Planerat upplägg och genomförande

WP0: Partnerrekrytering av potentiella leverantörer av kollaborativa robotlösningar, samt att bjuda in dem till att medverka som partners i CRTC. Initiera forskningssamarbeten i ämnet. WP1: Ta fram strukturer, arbetssätt och processer och avtal som behövs för att CRTC bli operationell. WP2: Genomföra förstudier i form av koncept och applikationsutveckling, tillsammans med partners och slutkunder. WP3: Ta fram standardlösningar för kollaborativa robotinstallationer. WP4: Genomföra referens- och pilotinstallationer inklusive att ta fram demonstratorer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.