Testbädd för IT inom hälso- och sjukvård

Diarienummer
Koordinator VÄRMLANDS LÄNS LANDSTING
Bidrag från Vinnova 7 220 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har etablerat en öppen och oberoende testbädd där företag i samverkan med offentliga och privata vårdgivare tillsammans kan utveckla, testa och på ett säkert sätt införa nya innovativa IT-lösningar. Arbetet har genomförts under varumärket Nordic Medtest som under projektperioden givit tydliga avtryck och etablerats som en tillförlitlig aktör i såväl Sverige som övriga Norden.

Resultat och förväntade effekter

Det huvudsakliga målet, d.v.s. att etablera ett öppet och oberoende testcenter som främjar införandet av nya innovativa IT-lösningar inom vård- och omsorgssektorn är över förväntan uppfyllt. Första dagen efter avslutat projekt har vi en etablerad verksamhet som tillhandahåller testtjänster till vård- och omsorgssektorn och sysselsätter drygt 30 medarbetare.

Upplägg och genomförande

Projektets framgångsrika genomförande kan tillskrivas ett antal viktiga beslut och aktiviteter i början av projektet: -Genomtänkt IT-säkerhet och infrastruktur -Helhetstänk kring modeller och miljöer av och för nationella e-hälsotjänster -Tidig rekrytering av nyckelkompetenser -Processtänk kring kundhantering -Förutsättningar för att ta in underleverantörer -Fokus på bra lösning för kostnadsuppföljning och resursutnyttjande -Systematisk uppbyggnad av ledningssystem -Nationellt förankrad styrgrupp

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.