Testbädd för IT inom hälso- och sjukvård

Diarienummer 2012-02063
Koordinator VÄRMLANDS LÄNS LANDSTING
Bidrag från Vinnova 7 220 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har etablerat en öppen och oberoende testbädd där företag i samverkan med offentliga och privata vårdgivare tillsammans kan utveckla, testa och på ett säkert sätt införa nya innovativa IT-lösningar. Arbetet har genomförts under varumärket Nordic Medtest som under projektperioden givit tydliga avtryck och etablerats som en tillförlitlig aktör i såväl Sverige som övriga Norden.

Resultat och förväntade effekter

Det huvudsakliga målet, d.v.s. att etablera ett öppet och oberoende testcenter som främjar införandet av nya innovativa IT-lösningar inom vård- och omsorgssektorn är över förväntan uppfyllt. Första dagen efter avslutat projekt har vi en etablerad verksamhet som tillhandahåller testtjänster till vård- och omsorgssektorn och sysselsätter drygt 30 medarbetare.

Upplägg och genomförande

Projektets framgångsrika genomförande kan tillskrivas ett antal viktiga beslut och aktiviteter i början av projektet: -Genomtänkt IT-säkerhet och infrastruktur -Helhetstänk kring modeller och miljöer av och för nationella e-hälsotjänster -Tidig rekrytering av nyckelkompetenser -Processtänk kring kundhantering -Förutsättningar för att ta in underleverantörer -Fokus på bra lösning för kostnadsuppföljning och resursutnyttjande -Systematisk uppbyggnad av ledningssystem -Nationellt förankrad styrgrupp

Externa länkar

Nordic Medtests hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.