Testbädd för innovativ, miljövänlig behandling av grönsaksfrö.

Diarienummer
Koordinator LANTMÄNNEN BIOAGRI AB
Bidrag från Vinnova 9 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - september 2022
Status Pågående

Syfte och mål

-Målet med projektet är att bygga en oberoende testbädd som används av olika aktörer för att testa nya innovativa idéer, tekniker och produkter, för miljövänlig och produktionshöjande utsädesbehandling. -Syftet är att detta skall leda till en ökad tillgänglighet, en ökad kunskapsuppbyggnad och en snabbare och bredare spridning av nya, högproduktiva och miljövänliga tekniker och produkter för behandling av grönsaksfrö.

Förväntade effekter och resultat

Testbädden kommer att leda till genombrott inom uthållig livsmedelsproduktion, bidra till bildandet av nya företag, ökad export och ökad sysselsättning med bas i svensk fröteknologi och svenskt utsäde. Testbädden ger stora möjligheter att utveckla, anpassa och föra över nya, innovativa och miljövänliga produkter till grönsaksodlingen och därmed öppna både nationell och internationell marknad för miljövänlig fröteknik, svenskt utsäde och svenska grönsaker. Det bidrar till att göra såväl konventionell som ekologisk grönsaksproduktion mer produktiv och mer miljövänlig.

Planerat upplägg och genomförande

Testbädden kommer att bli ett neutralt testlaboratorium som kommer att drivas gemensamt av aktörer i grönsaksbranschen kring tidigare Findus i Bjuv och blir en viktig del i arbetet med att stärka den svenska grönsaksproduktionen. Testbädden skall bli en resurs för t.ex fröteknologiföretag, utsädesföretag, odlare, akademi, myndigheter, rådgivning, mfl. I en projekteringsfas på tre år skall bädden och dess tjänster utvecklas och byggas upp. I en realiseringsfas på två år skall testbädden sedan slutföras, drifttas och en kommersiell fas förberedas genom demonstration med kunder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 september 2017

Diarienummer 2017-03754

Statistik för sidan